Portfoli

  • Tot
  • tallers
  • Tècniques
  • enquadernacions amb telar
  • Restauració
  • Llibre d'artista
  • Enquadernació sense telar
  • Tallers solidaris

Últimes entrades

-------PROPER TALLER D'ENQUADERNACIÓ - ABRIL 2021 ----enquadernació per presentació gràfica