enquadernacions amb cintes

encuadernación amb canyam – clau passat

enquadernacions amb canyam – llom rodó

enquadernacions amb canyam – llom recte

enquadernacions amb canyam
tapa montada amb nervis

enquadernacions amb canyam
tapa montada sense nervis

enquadernació tapa solta llom rodó amb cintes